Imphact legt zich toe op de commerciële activiteiten van een apotheek.
We voorzien oplossingen om u als individuele apotheker te helpen bij een optimaal beheer
van uw apotheek, zodat u gezondheidszorg kunt garanderen op een hoog kwalitatief
niveau in steeds wijzigende marktomstandigheden.